Életmód települések

A jövő fenntartható életmódjait bemutató Oktató és Látogató központként működő települések kialakítása fővárosok közelében

 

Miért van szükség fenntartható életmód központokra?

 • Az emberi utánzással tanul a leggyorsabban és a leghatékonyabban.
 • A környezetvédelemmel, fenntarthatósággal és a klímaváltozással kapcsolatos ismeretek, eredmények, erőfeszítések, nem jutnak el a társadalom nagyobb részéhez.
 • A jelen és a jövő generációinak szembesülnie kell az előttünk álló globális problémákkal. A fiataloknak el kell sajátítani a globális kihívások megoldásához, mérsékléséhez szükséges ismereteket, készségeket. meg kell ismerniük a nemzetközi erőfeszítések sikereit, kudarcait.
 • A következő 100 évben a társadalom nagy tömegeinek kellene életmódot váltania, ahhoz hogy a klímaváltozás  hatásaihoz történő alkalmazkodás költségei a lehető legkisebbek legyenek.
 • A fenntartható életmódnak nincsenek még kidolgozott követhető mintái.
 • A nemzeti központoknak, a nemzeti sajátosságok figyelembe vételével, adaptálnia kell a jó külföldi példákat. Nemzeti nyelvre le kell fordítani az idegen nyelvű szakirodalmat, és oktatási segédanyagokat. Szerveznie kell a nemzeti központok közötti tapasztalatcseréket, a nemzetközi tevékenységben való részvételt.

 

Célja:

 • Az önkéntes egyszerűség életmódjának bemutatása
 • A fenntartható, klímatudatos életmód ismereteinek és a gyakorlásukhoz szükséges készségek fejlesztése.
 • A természetvédelem, a környezetvédelem, a nemzetközi környezetvédelmi együttműködések, egyezmények eddigi eredményeinek terjesztése.
 • A fenntartható életmódot segítő technológiák bemutatása, és kipróbálásuk lehetőségének biztosítása.
 • Teret adjon a jövő generációinak (óvodások, általános iskola alsó-, felső tagozat, középiskolások, egyetemisták), – és tanáraiknak – a globális problémák, és hazai hatásainak megismerésére.
 • Lehetőséget adjon egy tudatos, mértéktartó, felelős, részben önellátó, ésszerű fogyasztással járó egészséges életmód gyakorlására.
 • A látogatók önkéntesként bekapcsolódhassanak a központ építésébe, üzemeltetésébe.
 • Bemutassa a nemzetközi egyezmények célkitűzéseit, a megvalósítás érdekében tett nemzeti és nemzetközi erőfeszítéseket, és lehetőséget adjon ezen tevékenységekbe való bekapcsolódásra.

 

A projekt megvalósításának elvei:

 • Lehetőség biztosítása a társadalom minden résztvevője számára az együttműködésre, önkéntességre
 • Magas szintű tudományos tervezés, mind az építkezés, mind az üzemeltetés folyamán
 • Energia önellátó kivitelezés és működés.
 • Nulla CO2 kibocsátás a működés során.
 • Hulladék mentes működés.
 • Minimális anyag és energia felhasználás, valamint széndioxid kompenzáció a tervezés és a kivitelezés a során,

 

Bemutatott tevékenységek:

 • Egészséges táplálkozás, életmód tervezése, gyakorlata
 • Anyag és energiatakarékos, vegyszermentes háztartás,
 • Energia önellátó, favázas lakásépítés, üzemeltetés,
 • „Édenkert” családi önellátást szolgáló ökologikus zöldség és gyümölcstermesztés, raktározás, tartósítás módszertana, gyakorlata,
 • Önellátást szolgáló kisállattartás gyakorlata
 • Víztakarékos vízhasználat a háztartásokban,
 • Energia termelő rendszerek lakó és közösségi épületekben,
 • Nulla CO2 kibocsátású közlekedési eszközök, rendszerek,
 • Intelligens, emberközpontú településfejlesztés, kialakítás és üzemeltetés,
 • Nemzetközi együttműködésben való részvétel gyakorlata

 

A megvalósítás ütemezése:

 • Programtervező csoport kialakítása 2018
 • Nemzeti programtervező csoportok toborzása, nemzeti programok tervezése 2019
 • Nemzeti központi mintatelepülés kialakítása fővárosok közelében 2019-2020
 • A jövő fenntartható életmódjait bemutató Oktató és Látogató központként működő települések kialakítása régió központok közelében 2020-2025                                    (1 mintatelepülés/500.000-1.000.000 fő)
 • A program működése 2020-2120, a program társadalmi mintává fejlődik
 • A program 2050-től önfenntartó

A program várható eredményei 2050-ig:

Lesz, sok, kipróbált, vonzó fenntartható életmód mintánk. Annyi, amennyi ország részt vesz a programban.

100.000.000.  fő (diák, tanár, házaspárok, családok) próbálhatja ki a fenntarthatóságot.

A központokban 40.000 család él fenntartható életmódot. Várhatóan a mintatelepülések családjainak a gyerekei is a központokban maradnak. A program népszerűsége miatt, nagy valószínűséggel a települések lakossága meg tízszereződik.

A központokban 1.000.000 db autonóm minimum lakóház készül el, a minimumházak leendő lakóinak segítségével.

Világszerte létrejön 4000 fenntartható település, mely komoly lökést ad a fenntarthatóságra való áttéréshez.

Az oktatótelepülések mintává válnak szerte az országokban.

 

A fenntartható életmód központok működésének leírása

A központokat a beköltöző üzemeltetők és önkéntesek építik fel. Ők azok, akik kialakítják a majdnem teljes önellátást biztosító létesítményeket is.

A központ egy kis lakóközösség, mely konszenzusos döntéshozás módszerével alakítja, szervezi életét.

A központokat az ott lakó házaspárok, családok, önkéntesek, s az oda érkező „vendégek” üzemeltetik. Az életmód próbálók 1 hétig laknak a központban. Részt vesznek a mintatelepülés életében, saját maguk ellátásában, eközben elsajátítják a fenntartható életmód ismereteit, készségeit.

A mintatelepülés kezdetben, egyszerre 100 vendéget tud fogadni, ellátni, tevékenység kínálni az oda érkezőknek.

A településen élők online képzéseken tanulnak, csere kapcsolatokat tartanak fenn más központokkal, részt vesznek nemzetközi humanitárius akciókban.